Företagslån med betalningsanmärkning

Idag väljer allt fler långivare att bevilja företagslån med betalningsanmärkning. Anledningen till detta är att en betalningsanmärkning inte alltid behöver vara en indikation på att verksamheten har en dålig ekonomi i dagsläget.

Tidigare var det i princip oacceptabelt att ha en betalningsanmärkning vid företagslån, då det i första hand var bankerna som erbjöd företagsfinansiering. På senare år har dock allt fler nya, digitala kreditinstitut dykt upp och skapat konkurrens på marknaden för företagslån. För att utmärka sig bland konkurrenterna väljer många aktörer att erbjuda förmånliga lånevillkor, bland annat genom att låna ut pengar till företag med betalningsanmärkningar. Sådana långivare gör en individuell bedömning av företagets ekonomi istället för att automatiskt ge avslag vid anmärkningar.

Vad är en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är en anmärkning i kreditregistret som visar att en privatperson eller ett företag inte betalt en skuld i tid. Det kan till exempel handla om att du glömt bort en inbetalning eller att företaget drabbats av plötslig likviditetsbrist. För privatpersoner finns betalningsanmärkningen kvar i tre år medan den för juridiska personer ligger kvar i fem års tid. Under denna tid kan det bli svårare för företaget att få lån och ingå andra avtal som kräver viss ekonomisk trygghet.

Om du som driver en enskild firma får en betalningsanmärkning registreras den på dig personligen. Detta eftersom företagets ekonomi är densamma som din egen. Även för handelsbolag kan anmärkningar försvåra processen att få lån eftersom bolagsmännen måste gå i god för lånet. Driver du däremot ett aktiebolag – som är en juridisk person – belastar anmärkningen enbart verksamheten, inte dig som privatperson. Värt att nämna är att betalningsanmärkningar är synliga hos alla kreditupplysningsföretag. Det spelar med andra ord ingen roll om långivaren hämtar sin upplysning från UC, Bisnode eller Creditsafe – de kommer att få information om eventuella anmärkningar i samtliga register.

Det finns generellt sett två olika typer av betalningsanmärkningar för företag: allmänna och enskilda. Så här skiljer sig de olika typerna åt:

 • Allmänna betalningsanmärkningar. Dessa anmärkningar uppkommer på grund av obetalda skulder till den offentliga sektorn, det vill säga staten, landsting eller kommuner. Skatteskulder och obetalda arbetsgivaravgifter är två exempel på sådana betalningskrav.
 • Enskilda betalningsanmärkningar. Här kommer betalningskravet istället från den privata sektorn, det vill säga från andra företag. Det kan till exempel handla om obetalda leverantörsräkningar eller räntor.

Företagslån med betalningsanmärkning – Det här gäller

Betalningsanmärkningar kommer i regel göra det svårare för dig att få företagslån, även om många långivare idag väljer att se förbi enstaka anmärkningar. Anmärkningen visar trots allt att du vid något tillfälle antingen slarvat med din inbetalning eller haft ekonomiska problem. Detta kan få verksamheten att framstå som opålitlig, även om företaget idag har en ordnad ekonomi. Du bör även känna till att betalningsanmärkningar troligtvis kommer att försämra dina lånevillkor.

De flesta långivare idag har en individuell prissättning där lånekostnaden baseras på företagets ekonomiska förutsättningar. Har du betalningsanmärkningar får du med andra ord räkna med en högre månadskostnad. Det kan dessutom vara så att du som ansöker om företagslån med betalningsanmärkning blir erbjuden ett lägre lånebelopp än det du ursprungligen ansökt om. I vissa fall kan du till och med behöva använda företagets tillgångar som säkerhet, alternativt en extra borgensman.

Reglerna kring betalningsanmärkningar vid företagslån kan dels variera mellan olika långivare, men också beroende på företagsform. Med andra ord kan förutsättningarna att få lån variera beroende på om du driver en enskild firma, ett aktiebolag eller ett handelsbolag. Nedan ska vi titta närmare på hur reglerna kan skilja sig.

Enskild firma

En enskild firma – eller enskild näringsverksamhet som det officiellt kallas – är inte en juridisk person och kan bara ha en ägare. I och med att firmans organisationsnummer är detsamma som ägarens personnummer kan man säga att ägaren är sin egen firma. Detta gör att firmans ekonomi är densamma som den privata. Skulle firman få en betalningsanmärkning kommer den även att gälla för verksamhetens ägare och tvärtom. När det gäller enskilda näringsverksamheter ligger anmärkningen kvar i tre år. Under denna tid kommer den att försvåra möjligheterna att bli beviljad företagslån såväl som privatlån.

Aktiebolag

Ett aktiebolag är, till skillnad från en enskild firma, en juridisk person. Detta innebär att bolaget har ansvar för sina egna skulder och att en betalningsanmärkning enbart belastar företaget, inte dess ägare. Skulle företaget dock få en anmärkning kommer den att ligga kvar i fem år, vilket är två år längre jämfört med en enskild firma. Ägarnas anmärkningar kommer inte att påverka företagets möjligheter att få företagslån, så länge det är möjligt att använda företagstillgångar som säkerhet. Kräver långivaren en säkerhet i form av personlig borgen kan det däremot bli svårare. Om en eller flera ägare går i borgen för lånet måste de även de genomgå obligatoriska kreditbedömningar med underlag från kreditregistret. Skulle ägaren ha en eller flera betalningsanmärkningar kan detta påverka aktiebolagets chanser att få lån.

Handelsbolag

Ett handelsbolag är ett mellanting mellan ett aktiebolag och en enskild firma. Bolaget är en juridisk person, men trots det har bolagsmännen (delägarna) personligt ansvar för verksamhetens skuldsättning. Därmed kan eventuella betalningsanmärkningar i bolagsmännens kreditregister försvåra möjligheterna att få företagslån. En fördel med handelsbolag är dock att det alltid måste finnas minst två bolagsmän. Detta innebär att betalningsansvaret aldrig ligger på bara en individ, vilket i sin tur minskar utlåningsrisken för långivaren. Därmed finns det goda chanser att få ett företagslån, så länge företaget har en god ekonomi i i övrigt.

3 tips vid företagslån med betalningsanmärkning

Det finns en del saker som kan vara bra att tänka på innan du beslutar dig för att ansöka om ett företagslån med betalningsanmärkningar. Nedan ger vi dig tre av våra bästa tips.

1. Räkna på kostnaderna

Som tidigare nämnt är det möjligt att låna till företag med betalningsanmärkning, men ha i åtanke att lånekostnaden med största sannolikhet kommer att bli högre. Anmärkningar utgör alltid en viss risk för långivaren, även om de uppkommit till följd av betalningssvårigheter i det förflutna. Se till att företaget har de finansiella förutsättningar som krävs för att återbetala företagslånet enligt avtalet. Kontrollera budgeten för att ta reda på hur mycket verksamheten har råd att återbetala varje månad och välj därefter en passande löptid. Tänk på att alltid försöka återbetala skulden så snabbt som möjligt.

2. Överväg alternativa finansieringsmöjligheter

Ett företagslån kan vara ett bra alternativ om du vill investera i tillväxt, exempelvis lokaler, anställda och marknadsföring. Om företaget däremot bara har en tillfällig likviditetsbrist kan factoring istället vara ett mer passande alternativ. Factoring innebär att du säljer (alternativt belånar) företagets fakturor för att snabbt frigöra kapital och förbättra kassaflödet. Fördelen med denna finansieringsform är att du själv väljer när du vill utnyttja tjänsten samt hur många fakturor du vill sälja eller belåna. Med andra ord är det ett betydligt mer flexibelt alternativ än ett traditionellt företagslån. Avgiften för factoring brukar ligga omkring 3 – 5 procent av fakturabeloppet, där en god ekonomi ger en lägre avgift och tvärtom. Anmärkningar kan påverka kostnaden, men normalt sett är det företagets lönsamhet som är avgörande.

3. Ta hjälp av en låneförmedlare

Om du vill öka chanserna att hitta prisvärd finansieringslösning till din verksamhet, trots anmärkningar, kan det vara en god idé att ansöka via en låneförmedlare. Låneförmedlaren samarbetar med en rad olika långivare och banker för att hjälpa företag hitta så bra lånevillkor som möjligt. Många låneförmedlare idag samarbetar med upp emot 20 långivare varav ett flertal ofta accepterar företag med betalningsanmärkningar. På så sätt blir det enklare för dig att jämföra företagslån med passande villkor från flera aktörer samtidigt. Dessutom registreras bara en kreditupplysning i samband med din ansökan, trots att du kan få flera låneförslag. Nedan listar vi de bästa låneförmedlarna som

företagslån ränta
 • Belopp: 10 – 5.000 tkr
 • Offert från 21 långivare
 • Ofta pengarna samma dag
 • Trygg och stabil långivare
CapitalBox
 • Belopp: 20 – 3.500 tkr

 • Snabbt – ansök på några minuter

 • Flexibelt – anpassa återbetalningstiden

 • Inga dolda avgifter

 • Belopp: 50 – 2.000 tkr
 • Endast 1st UC
 • Svar inom 24h
 • Gratis tjänst

Frågor & svar om företagslån och betalningsanmärkningar

Jag har flera betalningsanmärkningar, kan jag fortfarande låna pengar?

Det är inte omöjligt att få ett företagslån med flera betalningsanmärkningar, så länge verksamheten har en god ekonomi i övrigt. Samtidigt bör du vara medveten om att fler betalningsanmärkningar innebär en högre risk för långivaren. Därmed kommer det bli betydligt svårare att bli beviljad företagsfinansiering om du har fler än en anmärkning.

Hur länge ligger en betalningsanmärkning kvar?

För privatpersoner (och därmed även enskilda firmor) ligger betalningsanmärkningar kvar i kreditregistret i tre års tid. När det gäller aktiebolag finns anmärkningen kvar i fem år.

Kan en betalningsanmärkning leda till högre ränta?

Ja, oftast kommer betalningsanmärkningar att ge dig en högre ränta på ditt företagslån eftersom de ökar långivarens utlåningsrisk. De flesta långivare idag har en individuell prissättning som baseras på företagets ekonomiska förutsättningar. En anmärkning behöver inte betyda att företaget har en dålig ekonomi i dagsläget, men är ändå ett bevis på att du misskött dina tidigare betalningar.

Anger långivarna alltid om anmärkningar är okej att ha eller inte?

Ja, oftast kan du läsa på långivarnas hemsida om det är möjligt att ansöka om lån med betalningsanmärkning eller inte. Hos låneförmedlare kan du i princip alltid ansöka med anmärkning eftersom det oftast finns någon samarbetsparter som gör en individuell bedömning av företagets ekonomi.

Bra att tänka på i framtiden

Tänk på att vara skötsam när det gäller företagets ekonomi. Betalningsanmärkningar behöver inte betyda att du blir nekad lån, men de kommer göra det betydligt svårare för dig att ingå ekonomiska avtal i framtiden. Anmärkningar är trots allt ett tecken på att du inte har betalat av en skuld i tid, vilket kan få din verksamhet att framstå som opålitlig. Ett tips för att minska risken för betalningsanmärkningar är att låta så många betalningar som möjligt dras automatiskt ifrån företagets konto.

Det kan även vara en god idé att alltid be om fakturor via mejl eftersom pappersfakturor lätt kommer bort. Om du drabbas av plötsliga betalningssvårigheter, kontakta företaget som skickat fakturan och berätta om din situation. Kanske kan du få uppskov eller en alternativ betalningsplan till dess att din situation ordnat upp sig? De allra flesta företag vill få in sina pengar i tid och är därför oftast mycket tillmötesgående.