deklarera företag 2021

Deklaration för egenföretagare

Som egenföretagare är du skyldig att deklarera, oavsett om du driver en enskild firma, aktiebolag eller ett handelsbolag. Trots att reglerna är nästan desamma för alla företagsformer finns några moment som kan skilja sig åt.

I denna artikel ska vi leda dig genom det viktigaste du behöver veta inför deklarationen 2022. För att underlätta din deklarationsprocess ytterligare har vi separerat de olika momenten för enskilda näringsverksamheter, aktiebolag och handelsbolag.

Skaffa dig gärna en digital brevlåda om du inte redan har det. På så sätt blir det enklare för dig att ta emot post gällande exempelvis din deklaration, eventuella kompletteringar samt slutskattebeskedet. I annat fall får du samtliga blanketter skickade till dig per post, vilket förlänger processen.

Deklaration för enskild näringsverksamhet

En enskild näringsverksamhet är ingen juridisk person, vilket innebär att du som enskild näringsidkare ansvarar för att betala och skicka in alla skatter, avgifter och deklarationer till Skatteverket i tid. Som fysisk person fyller du i Inkomstdeklaration 1. Här deklarerar du resultatet från din firma i en NE-bilaga som du skickar in tillsammans med din inkomstdeklaration.

Årsbokslut

För att kunna räkna ut verksamhetens resultat ska du upprätta ett årsbokslut i slutet av räkenskapsåret. Normalt sett avslutas ett räkenskapsår den 31 december. Om du har startat din firma efter den 1 juli kan du dock förlänga det första räkenskapsåret till 18 månader och avsluta det den 31 december nästa år. Är företagets omsättning lägre än 3 miljoner kronor kan du använda Skatteverkets e-tjänst Förenklat årsbokslut. Själva bokslutet ska du dock inte lämna in tillsammans med deklarationen. Om du deklarerar elektroniskt ska du ta med uppgifterna och lägga till dem i NE-bilagans Balans- och Resultaträkning. Årsbokslutet kan du göra elektroniskt i ditt bokföringsprogram eller på papper. Glöm inte skriva under alla dokument och arkivera dem i minst sju år.

Deklarera och lämna in senast 3 maj

Deklarera gör du genom att gå in på Skatteverkets hemsida och logga in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. Där hittar du alla bilagor som du ska fylla i. När du väljer NE-bilagan kommer du att märka att den är redan förifylld (om du lämnat in bilagan förra året). Kontrollera uppgifterna och komplettera vid behov. Fyll i Balans- och Resultaträkningen med uppgifter om tillgångar, skulder, kostnader och intäkter från årsbokslutet.

Genom att göra skattemässiga justeringar, till exempel avsättningar till periodiseringsfond eller outnyttjat underskott från tidigare år, kan du beräkna verksamhetens överskott eller underskott. I nästa steg kan du göra en skatteuträkning för att veta hur mycket pengar du ska få tillbaka eller betala. Anmäl ett sedan ett bankkonto där du vill att skattepengarna ska sättas in och fyll i dina kontaktuppgifter så att Skatteverket ska kunna nå dig om de behöver ytterligare information. Sist ska du granska din inkomstdeklaration samt NE-bilagan, legitimera dig med BankID och skicka in deklarationen. Spara kvittot som du får och skriv gärna ut det.

Momsdeklarera senast 12 maj (om du redovisar moms en gång per år)

Vad gäller momsdeklarationen är det enklast om du lämnar in den via Skatteverkets egen e-tjänst. Tänk på att skicka in momsdeklarationen även om du inte haft inkomster, utgifter, tillgångar eller skulder i firman. Om du är säker på att du inte ska ha någon verksamhet nästa år ska du avregistrera dig för F-skatt och moms. Observera att företaget ändå behåller sin registrering. Andra bilagor vid behov

  • NEA (SKV2164) – om du bedriver flera verksamheter med separata bokföringar eller om du driver verksamhet med andra med gemensam bokföring.
  • K7 (SKV2107) – om du säljer din verksamhet.
  • N7 (SKV2170) – om du har överfört en periodisering- eller expansionsfond.

Om du inte kan deklarera i tid

Märker du att du kommer att missa sista datum att skicka in din inkomstdeklaration ska du ansöka om Anstånd med att lämna deklaration. Det gör du genom att logga in på Mina sidor eller fylla i blankett SKV2600. Ansök senast den 4 maj och få anstånd till 1 juni.

Deklaration för Aktiebolag

Aktiebolag deklarerar genom att fylla i Inkomstdeklaration 2. Det är bolagets bokslutsdatum som bestämmer när du ska skicka in deklarationen. Bolaget lämnar in Inkomstdeklaration 2 och delägarna lämnar K10-bilagan tillsammans med sin privata deklaration. I tabellen ser du alla datum som är viktiga att komma ihåg. Datumen gäller både aktiebolag och handelsbolag.

Bokslut E-tjänsten öppnar       Deklaration skickas ut         Lämna in deklarationen
Digitalt Papper Digitalt På papper
Januari-augusti 2020 Öppen nu
September-december 2020 1 februari 2022 1 februari 2022 sista febr. 2022 1 april 2022 1 mars 2022
Januari-juni 2022 30 augusti 2022 31 augusti 2022 sista sept. 2022 2 augusti 2022 1 juli 2022
Juli-aug. 2022 11 oktober 2022 11 oktober 2022 sista okt. 2022 1 december 2022 1 november 2022

Om du har ett deklarationsprogram

Om företaget har ett deklarationsprogram kan du enkelt skapa SRU-filer som du överför till Skatteverket via e-tjänsten Filöverföring. Här skickar du in huvudblankett, bilagor och alla övriga upplysningar. Därefter loggar du in på Mina sidor med ditt BankID och kontrollerar deklarationen. Stämmer allt kan firmatecknaren signera och skicka in. Glöm inte att spara och eventuellt skriva ut kvittot.

Om du saknar deklarationsprogram

Om du inte har tillgång till ett deklarationsprogram ska du fylla i och lämna huvudblanketten via e-tjänsten Inkomstdeklaration 2. Bilagor S och R kan dock inte lämnas via tjänsten. De ska du istället skicka via Filöverföring eller per post.

Om du har hjälp av redovisningsbyrå

Har du en redovisningsbyrå som sköter bolagets ekonomi ska du diskutera med dem hur deklarationen ska skickas. I detta fall är det nämligen byrån som lämnar in alla blanketter till Skatteverket. På Mina sidor ska behörig firmatecknare logga in och signera deklarationen med BankID. Efter signeringen får du ett kvitto som visar när och hur är deklarationen inlämnad. Det är viktigt att duskriver ut kvittot och sparar det som bevis på att du har gjort allt i tid. Skicka även en kopia till redovisningsbyrån.

Om du vill deklarera på papper

Om du vill deklarera på papper ska du fylla i uppgifter som fattas samt alla bilagor som du fått från Skatteverket och skicka dem till den angivna adressen.

Om du är delägare i ett mindre aktiebolag

Äger du andelar i en aktiebolag ska du tillsammans med din privata deklaration skicka in K10-bilagan. I den redovisar du utdelningar från bolaget samt vinst och förlust vid försäljning av aktier i bolaget. Lämna bilagan även om du varken fått utdelning eller sålt aktier. Det som du inte utnyttjar ett år kan du spara till nästa och på så vis få en lägre skattekostnad. När du upphör att vara delägare ska du fylla i en Ändringsanmälan (SKV4639) och ta bort K10-bilagan.

Slutskattebesked

I slutskattebeskedet får du information om bolaget ska få pengar tillbaka eller måste betala in skatt.
Tabellen nedan visar när aktiebolag och handelsbolag får slutskattebeskedet.

Bokslut                          Slutskattebesked
  Digitalt Papper
januari-april 2020 v.14, 2022 v.15, 2022
maj-juni 2020 v.23, 2022 v.24, 2022
juli-augusti 2020 v. 31, 2022 v. 32, 2022
september-december 2020 v.49, 2022 v. 50, 2022

Överskott/kvarskatt

Ska bolaget få pengar tillbaka (överskott) betalas de ut automatiskt till det konto du anmält till Skatteverket. I annat fall blir pengarna isatta på skattekontot tills du begär en utbetalning. Om bolaget istället får kvarskatt ska den betalas in inom 90 dagar till Skatteverkets BG 5050-1055. Tabellen nedan visar när AB och HB ska betala kvarskatten eller få tillbaka pengar.

Bokslut Betala kvarskatt senast Bokslut Utb. av överskjutande skatt
September-december 2019 12 mars 2022 januari-april 2020 v.14  2022
Januari-april 2020 12 juli 2022 maj-juni 2020 v. 23  2022
Maj-juni 2020 13 september 2022 juli-augusti 2020 v. 31  2022
Juli-augusti 2020 12 november 2022 september-december 2020 v. 49  2022

Fyllnadsinbetalning

Fyllnadsinbetalning gör du när du vet att bolaget kommer att få kvarskatt och du vill undvika kostnadsränta. Då gör du en extra inbetalning till BG5050-1055. Se tabellen nedan för information om när inbetalningen ska vara inne.

Bokslut Kvarskatt över 30 000 kr Kvarskatt under 30 000 kr
september-december 2020 12 februari 2022 4 januari 2022
januari-april 2022 14 juni 2022 3 maj 2022
maj-juni 2022 12 augusti 2022 3 september 2022
juli-augusti 2022 12 oktober 2022 3 november 2022

Försenad eller utebliven deklaration

Har du missat datumet för inlämning av deklarationen kommer du att få ett beslut från Skatteverket om förseningsavgift. För aktiebolag är avgiften 6 250 kronor. Om du inte skickar in deklarationen inom tre månader från ordinarie datum får du ytterligare en förseningsavgift. Har inte Skatteverket fått bolagets deklaration inom fem månader från ordinarie datum skicks en tredje förseningsavgift. Lämnar du ingen deklaration alls har Skatteverket rätt att skönsbeskatta bolaget. Det betyder att de gör en uppskattning av bolagets inkomster och beskattar därefter. I vissa fall kan även ett skattetillägg tillkomma. Utebliven deklaration kan även leda till förlust av F-skatt.

Deklaration för Handelsbolag

I ett handelsbolag är det räkenskapsåret som styr när deklarationen ska lämnas. Bolaget lämnar in Inkomstdeklaration 4 och delägarna lämnar N3A-bilagan tillsammans med sin privata deklaration. Datumen som gäller är desamma som för aktiebolag.

Inkomstdeklaration 4

Smidigast är att deklarera via Skatteverkets e-tjänst Filöverföring. Med hjälp av den kan du lämna in alla bilagor genom att skapa SRU-filer. Första sidan på deklarationen måste du dock lämna på papper.

Delägare i handelsbolag

Är du delägare i ett handelsbolag ska du fylla i de nödvändiga bilagorna och skicka in dem tillsammans med din privata deklaration. Här ser du några som kan vara aktuelle i ditt fall.

  • N3A (SKV2153)- den visar andel i bolaget för fysiska personer och kan justeras med olika poster (försäljning av aktier, egna intäkter/kostnader).
  • N3B (SKV2167) – visar andelar i bolaget för juridiska personer.
  • K15A (SKV2115) – visar om du har sålt andel i bolaget.
  • K15B (SKV2116) – används om försäljningen av andel i bolaget ska redovisas i näringsverksamheten.

Deklarationen kommer med redan ifyllda uppgifter som du ska kontrollera och komplettera vid behov.

Slutskattebesked

Efter att Skatteverket har granskat bolagets deklaration kommer du att få ett slutskattebesked. I det står det om bolaget ska få pengar tillbaka eller måste göra en extra inbetalning. Datumen för slutskattebesked är desamma som för aktiebolag.

Överskott/kvarskatt

Ska bolaget få pengar tillbaka och du har anmält konto till Skatteverket kommer du att få pengarna utbetalda direkt. Ska bolaget betala mer skatt måste det göras inom 90 dagar till Skatteverkets BG5050-1055.

Fyllnadsinbetalning

Om du är säker på att bolaget ska betala mer skatt är det bra om du gör en extra inbetalning till Skatteverkets BG5050-1055, en så kallad fyllnadsinbetalning. På så sätt slipper bolaget kostnadsränta.

Om deklarationen kommer försent eller uteblir

Lämnar du inte Inkomstdeklaration 4 i tid kan du få beslut om förseningsavgift från Skatteverket. Den ligger på 1 250 kronor. Skickar du inte deklarationen inom tre månader från ordinariedatum får du en förseningsavgift till. Om Skatteverket inte fått bolagets deklaration inom fem månader från ordinariedatum skickas en tredje avgift. Om bolaget inte lämnar någon deklaration alls kan Skatteverket göra en skönbeskattning, precis som för aktiebolag. Här beräknar man skatten efter bolagets uppskattade inkomster. Det kan även tillkomma ett skattetillägg och i värsta fall kan bolagets F-skatt bli återkallad.

Sammanfattning

Att inkomstdeklarera för dig med enskild firma, aktie- eller handelsbolag behöver inte vara så svårt. Nästan hela processen kan skötas på Skatteverkets hemsida. Har du deklarerat året innan finns alla uppgifter redan ifyllda och bilagor som du förväntas skickas in följer med deklarationen. Skaffa gärna en digital brevlåda för enklare korrespondens med Skatteverket. Här du nämligen all post digitalt, vilket kan snabba upp processen och minska det administrativa arbetet.