Fördelar med factoring 2022

Vad är Factoring?

Factoring har blivit ett populärt alternativ till klassiska företagslån, framför allt för företag som vill stärka sin likviditet, både på kort och lång sikt. Med factoring kan du nämligen sälja eller belåna företagets fakturor och på så sätt frigöra kapital som du kan använda i verksamheten direkt. I den här artikeln får du lära dig mer om fördelar med factoring och när denna finansieringslösning kan vara lämplig. Vi svarar även på några av de vanligaste frågorna som har med factoring att göra.

Factoring betyder att du i utbyte mot att belåna eller sälja företagets fakturor får kontanta medel. Factoring, som även brukar kallas för fakturakredit, är ett bra sätt att frigöra kapital i verksamheten för att ge företaget utrymme att växa. Extra fördelaktig kan finansieringsformen vara i perioder med instabilt kassaflöde.
Företagen som tar över kreditrisken kallas för factoringbolag och de tar ut en procentuell avgift på varje individuellt fakturabelopp. Eftersom du själv väljer hur många av företagets fakturor du vill sälja (alternativt belåna) är factoring till ett betydligt mer flexibelt alternativ än ett traditionellt företagslån.Factoring brukar delas upp i två olika former: fakturaköp och fakturabelåning. Nedan ska vi titta närmare på hur de skiljer sig åt.

Hur fungerar factoring?

Factoring betyder att du i utbyte mot att belåna eller sälja företagets fakturor får kontanta medel. Factoring, som även brukar kallas för fakturakredit, är ett bra sätt att frigöra kapital i verksamheten för att ge företaget utrymme att växa. Extra fördelaktig kan finansieringsformen vara i perioder med instabilt kassaflöde.
Företagen som tar över kreditrisken kallas för factoringbolag och de tar ut en procentuell avgift på varje individuellt fakturabelopp. Eftersom du själv väljer hur många av företagets fakturor du vill sälja (alternativt belåna) är factoring till ett betydligt mer flexibelt alternativ än ett traditionellt företagslån. Factoring brukar delas upp i två olika former: fakturaköp och fakturabelåning. Nedan ska vi titta närmare på hur de skiljer sig åt.

Fakturaköp

Fakturaköp är den vanligaste formen av factoring som betyder att du säljer företagets fakturor. På så sätt får du betalt omedelbart istället för att vänta tills förfallodatumet, vilket frigör kapital som stärker företagets likviditet och betalningsförmåga. När det gäller fakturaköp kan detta ske på två olika sätt: med eller utan regress (även kallat återköp).

 • Med regress: Regressrätt innebär att ansvaret för fakturan återgår till dig som fakturasäljare om den fortfarande är obetald efter ett visst antal dagar. Du måste med andra ord köpa tillbaka fakturan, dock kan skulden många gånger överföras till en ny faktura.
 • Utan regress: Sker fakturaköpet utan regress tar factoringbolaget över hela kreditrisken. Du har alltså inte längre något ansvar för fakturan efter du sålt den, oavsett om kunden betalar eller inte. Oavsett om fakturaköpet sker med eller utan regress har factoringbolaget rätt att debitera kunden både dröjsmålsränta och andra förseningsavgifter. Dessa avgifter kommer alltså att tillfalla factoringbolaget, inte dig som fakturasäljare.

Fakturabelåning

Fakturabelåning innebär att du istället för att sälja fakturan i sin helhet belånar den upp till en viss procent, exempelvis 70 – 95 procent. Kort sagt lånar factoringbolaget ut pengarna till dig till dess att du får betalt. Själva fakturabeloppet fungerar som säkerhet för lånet. Fördelen med fakturabelåning är att ditt företag fortfarande äger fakturorna. Skulle kunden inte betala i tid kommer eventuella förseningsavgifter att betalas in till dig, inte till factoringbolaget vilket är fallet vid fakturaköp.

För- och nackdelar med Facturing

Fördelar med Facturing

Fördelar med factoring Det finns många fördelar med factoring som kan vara bra att känna till. Här är några av de allra främsta:

 • Bättre likviditet. Eftersom factoringbolaget betalar ut pengarna snabbt, oftast inom bara någon arbetsdag, kan du snabbt stärka företagets kassaflöde.
 • Flexibelt alternativ till företagslån. Factoring tillåter dig att själv välja hur många fakturor du vill sälja eller belåna och när. Detta gör att du kan sälja fakturor löpande eller vid ett enstaka tillfälle i en period med sämre likviditet.
 • Mindre administration. Genom att överlåta ansvaret för dina fakturor till någon annan sparar du tid på fakturahantering och övrig administration förknippade till fakturorna.
 • Effektivare kravhantering. Generellt sett är factoringbolag bättre på att driva in betalningar, men också på att ta ut dröjsmålsränta.
 • Bra alternativ för tjänsteföretag. Bankerna har på senare tid blivit mer restriktiva gällande utlåning till mindre företag, framför allt de som är verksamma inom tjänstesektorn. Detta eftersom större delen av verksamheten vilar på personalensaxlar. Här kan factoring vara ett extra lämpligt alternativ för att stärka likviditeten.

Nackdelar med Facturing

Även om det finns många fördelar med factoring finns det även vissa nackdelar som kan vara bra att känna till.

 • Påminnelseavgifter går till factoringbolaget. Vid traditionella fakturaköp tillfaller påminnelseavgifter och andra förseningsavgifter factoringbolaget, vilket kan leda till viss förlust.
 • Inte lämpligt för större investeringar. Om du planerar att göra större investeringar, exempelvis i utrustning eller personal, är ett företagslån ett mycket bättre alternativ än factoring.
 • Ingen möjlighet att påverka kundbemötandet. Även om majoriteten av dagens factoringbolag är professionella och seriösa kan du som fakturasäljare inte påverka kundbemötandet.

Ett vanligt missförstånd är att factoring kommer att påverka relationen till företagets kunder. Så är det oftast inte, utan de flesta kunder har förståelse för företag som genom factoring vill stärka sin likviditet för att på så sätt fortsätta växa.

Kostnad för factoring

När du säljer eller belånar en faktura betalar du alltid en procentuell avgift av fakturabeloppet. Hur hög denna avgift är varierar dock beroende på följande faktorer.

 • Vilket factoringbolag du vänder dig till
 • Kreditrisken
 • Om fakturaköpet sker med eller utan regress
 • Belåningsgrad (vid fakturabelåning)

Normalt sett är kostnaden för fakturaköp med regress lägre eftersom factoringbolagets risk är lägre. Oftast ligger kostnaden för factoring någonstans mellan 2 till 5 procent av fakturabeloppet och det tillkommer sällan några övriga kostnader.

Kostnadsexempel
Ditt företag säljer en faktura på 150 000 kronor mot en procentuell avgift på 2 procent. Avgiften blir då 3 750 kronor (inklusive moms) och resterande 146 250 kronor betalar factoringbolaget ut till företagets konto.

Vad krävs för att kunna sälja en faktura?

För att kunna sälja en faktura krävs det att fakturan:

 • Avser en leverans eller prestation som redan är utförd
 • Är utställd till en kreditvärdig mottagare
 • Inte är betald eller förfallen
 • Inte är äldre än ett visst antal dagar (exempelvis 10)
 • Inte har skickats ut tidigare

I vissa fall kan factoringbolaget också kräva att någon går i god för fakturans riktighet.

Facturing – Vanliga frågor och svar

Vad är fakturaköp?
Fakturaköp är en form av factoring, vilket innebär att ett företag säljer eller belånar fakturor för att frigöra kontanta medel. Vid fakturaköp tar ett så kallat factoringbolag över kreditrisken helt eller delvis. Vid fakturabelåning betalar bolaget ut pengarna i form av ett lån där fakturan används som säkerhet.

Går det att sälja fakturor som förfallit?
Nej, det är inte möjligt att sälja obetalda fakturor som har förfallit eftersom det innebär en mycket stor risk för factoringbolaget.

Vad kostar det att sälja fakturor?
Kostnaden för fakturaköp varierar beroende på vilket factoringbolag du vänder dig till, men också om köpet sker med eller utan regress. Med regress brukar normalt sett vara billigare eftersom risken är lägre. Oftast ligger kostnaden för både fakturaköp och fakturabelåning mellan omkring 2 – 5 procent av fakturabeloppet.

Kan man sälja fakturor ställda till privatpersoner?
Ja, de flesta factoringbolag köper även fakturor utställda till privatpersoner. För att bedöma risken brukar de först göra en kreditbedömning av kunden ifråga. Har kunden en svag betalningsförmåga är fakturaköp ändå möjligt, men då brukar factoringbolaget oftast kräva att köpet sker med regress.

Kan man sälja fakturor med betalningsanmärkning?
Ja, betalningsanmärkningar behöver inte vara ett hinder för att sälja fakturor till ett factoringbolag.

Jämför bäst erbjudanden och villkor för Factoring 2022 hos:

CapitalBox
 • Belopp: 20 – 3.500 tkr

 • Snabbt – ansök på några minuter
 • Flexibelt – anpassa återbetalningstiden till företagets behov

 • Inga dolda avgifter

Fakturino
 • Belopp: 25 – 60.000 tkr
 • Låna utan säkerhet
 • Offerter från 18 långivare
 • Få lägst lånekostnad
företagslån ränta
 • Belopp: 10 – 5.000 tkr
 • Offert från 21 långivare
 • Ofta pengarna samma dag
 • Trygg och stabil långivare