“Personalen är företagets viktigaste tillgång”. Detta är ett vanligt uttryck och personalens kompetens anses idag vara en viktig tillgång för att ge företaget en god förutsättning för framgång och goda resultat. Med digitaliseringens globala utveckling krävs det att kontinuerligt utveckla sin personals lärande för att hålla takten med konkurrenter.

Företag investerar i kompetens hos personal

Med dagens exponentiella och globala utveckling samt tillgången till kunskap har det blivit allt mer viktigt för företag att investera i sin personals kompetens. Både företag och anställda behöver rusta för omställning och kompetenskrav då förändringar i näringslivet kan skifta snabbt. Därför har det blivit alltmer viktigt att investera i företags viktigaste resurs, personalen.

Läs mer om utbildningar på distans.

Specifik kompetens

Med dagens teknikutveckling så försvinner många av dåtidens gamla jobb, men många nya yrken växer också fram. För de nya jobben krävs det ofta specifik kompetens som är väldigt svår att hitta. Därför är nyckeln nu att investera i sin personals kompetens för att kunna växa fram den kompetens som är nödvändig i dagens samhälle. För framgångsrik omställning för ett företag är det viktigt att man lägger stort fokus på att personalen har uppdaterade samt aktuella kunskaper och kompetenser.

Det vanligaste sättet för företag att investera i sin personals kompetens är att bidra med kurser och utbildningar inom de områden som de känner att de behöver utvecklas inom. Detta är ett bra sätt för att ge personalen möjligheten att lära sig inom området innan de går in på okänt territorium. Med skatteavdrag på kompetensutveckling så vågar många företag göra den investeringen som är behövligt för att medarbetare ska ha uppdaterad kompetens och att de ska kunna möta marknadens behov.

företagslån ränta
 • Belopp: 10 – 5.000 tkr
 • Offert från 21 långivare
 • Ofta pengarna samma dag
 • Trygg och stabil långivare
CapitalBox
 • Belopp: 20 – 3.500 tkr

 • Snabbt – ansök på några minuter

 • Flexibelt – anpassa återbetalningstiden

 • Inga dolda avgifter

 • Belopp: 50 – 2.000 tkr
 • Endast 1st UC
 • Svar inom 24h
 • Gratis tjänst