Om säkerhet & borgen2022-05-23T20:39:57+02:00

Säkerhet & borgen vid företagslån

För en småföretagare är det framförallt ett villkor som är extra viktigt att hålla koll på när det är dags att ta ett företagslån vilket är om lånet kräver säkerhet eller om det handlar om ett företagslån utan säkerhet. För att göra det enkelt kan man jämföra säkerhet med pantsättning, det vill säga att du som företagare knyter egendom eller tillgångar till lånet. Skulle företaget ej kunna betala tillbaka lånet så har kreditgivaren rätt att göra anspråk på dessa.

Ett annat alternativ form av säkerhet är personlig borgen, detta innebär att du som privatperson försäkrar banken om att lånet kommer betalas tillbaka utifall att företaget ej har möjlighet att betala tillbaka lånet men du behöver ej pantsätta några tillgångar. Med andra ord kommer skulden överlåtas till dig personligen, alternativt delas upp på flera borgensmän (i de fall där fler än en person har gått i borgen för lånet). Många lån framtagna för just småföretagare och företag i uppstartsfas använder sig av krav om personlig borgen, men det finns företagslån utan borgen, vid dessa lån är lånebeloppen generellt lägre samt räntekostnaderna högre.

Utöver dessa två sätt att säkra sina lån finns det även möjlighet att, hos vissa kreditgivare, sätta sina fakturor som säkerhet för lånet. Genom att överlåta dina fakturor till kreditgivaren kommer de att dra av din månadskostnad för lånet och sedan betala ut resterande belopp. Detta fungerar ungefär som factoring och är ett sätt att undvika behovet av att gå i personlig borgen alternativt pantsätta egendom vid företagslån.

Säkerhet vid företagslån

Om du vänder dig till en storbank så kommer de med största sannolikhet att kräva någon form av säkerhet. Som säkerhet brukar bankerna föredra inventarier av högt värde så som diverse dyrbar utrustning alternativt fastigheter. Hos vissa lånebolag så har du även möjlighet att säkra upp lånet genom att använda företagets fakturor som säkerhet. Detta fungerar på så sätt att dina fakturor skickas till kreditgivaren bolaget som sedan drar av den summa som företaget ska betala varje månad på lånet,resterande belopp betalas sedan ut till ditt företaget.

Om företaget ej kan erbjuda någon form av säkerhet kommer storbankerna anse att lånen innebär en allt för hög risk och därmed med största sannolikhet ge avslag på lånet. Om du däremot har möjlighet att erbjuda denna typ av säkerhet så kan du förvänta dig bättre villkor än hos mindre aktörer som erbjuder företagslån utan säkerhet

Lån till företag utan säkerhet

Som tur är finns det ett flertal mindre nischade kreditgivare som erbjuder företagslån utan säkerhet. Via dessa aktörer är det mycket enklare att få ett företagslån beviljat än hos diverse storbanker. Dessa mindre aktörer har småföretagare som primär målgrupp och är medvetna om att det kan vara svårt för nystartade samt mindre bolag att erbjuda säkerhet. För att göra det enklare för småföretagare utan att ta allt för höga avgifter erbjuder vissa möjligheten för dig som företagare att säkra upp delar av lånet istället för hela lånet.

Så för dig som söker ett företagslån som småföretagare är det i många fall bättre att vända sig till mindre kreditgivare med fokus på småföretag. Det skall dock sägas att dessa aktörer oftast kompenserar den ökade risken med en något högre ränta alternativt månadskostnad, men det är i många fall bättre än att inte kunna få ett lån alls. Vidare fokuserar dessa banker oftast på att själva behandlingen och utbetalningen av lånet sker snabbt, oftast har du möjlighet att erhålla lånebeloppet samma dag du skickar in din ansökan.

Personlig borgen vid företagslån

Något som är mycket vanligt vid företagslån är att större banker och kreditgivare kräver personer med koppling till företaget att gå i borgen för lånet. Detta utgör en form av trygghet för banken då det garanterar att lånet betalas tillbaka även om företaget ej har möjlighet att betala. Personlig borgen utgör dock ingen regelrätt “säkerhet” eftersom inga tillgångar pantsätts, istället är de som går i borgen för lånet tvungna att privat betala tillbaka kvarvarande lånebelopp utifall att företaget ej har möjlighet att göra detta.

Detta är speciellt vanligt när nystartade företag ansöker om lån eftersom dessa inte har någon långvarig ekonomisk bakgrund som bankerna kan använda till sin riskanalys. Utöver att bankerna kräver personlig borgen kommer de även vilja ta del av information gällande företagets affärsplan samt hur företaget planerar att betala tillbaka lånet. När du som privatperson borgar för ett företagslån kommer banken även att utföra en kreditupplysning på din privata ekonomi.

Är det så att du har för avsikt att gå i borgen för ditt företags lån så är det viktigt att du gör dig införstått i de risker som detta innebär för din privata ekonomi samt de skyldigheter du tar på dig gentemot banken utifall att företaget ej kan betala tillbaka det lånade beloppet. Skulle varken du eller företaget betala tillbaka det belopp som lånats kommer skulden nämligen gå vidare till kronofogden och i värsta fall leda till en utmätning varvid du tvingas sälja av tillgångar för att betala tillbaka lånet.

Lån till företag utan borgen

Idag har det dykt upp massor med mindre kreditgivare vars affärsidé utgörs av att erbjuda snabba och trygga företagslån för småföretagare., däribland företagslån utan borgen. Av naturliga skäl kan det kännas otryggt att behöva koppla sin privata ekonomi till företagets lån då dessa belopp kan vara relativt stora. Detta har lett till att fler och fler långivare erbjuder företagslån utan borgen. Med dessa lån slipper du alltså bli personligt återbetalningsskyldig utifall att saker och ting inte går som förväntat. Något som man får räkna med i samband med dessa lån är att lånekostnaderna ökar till följd av den förhöjda risken för kreditgivaren.

Bäst låneförmedlare 2022

företagslån ränta
 • Belopp: 10 – 5.000 tkr
 • Offert från 21 långivare
 • Ofta pengarna samma dag
 • Trygg och stabil långivare
CapitalBox
 • Belopp: 20 – 3.500 tkr

 • Snabbt – ansök på några minuter

 • Flexibelt – anpassa återbetalningstiden

 • Inga dolda avgifter

 • Belopp: 50 – 2.000 tkr
 • Endast 1st UC
 • Svar inom 24h
 • Gratis tjänst

Borgen & säkerhet: Frågor och svar

Vi vet att det inte är helt lätt när det kommer till säkerhet och borgen vid företagslån, det känns lätt överväldigande för många. Kanske är många av begreppen nya eller okända för dig som läser, därför har vi samlat de vanligaste frågorna som brukar dyka upp gällande ränta vid företagslån.

Vad är företagshypotek2020-04-27T19:04:00+02:00

Hypotek är ett gammalt grekiskt ord för pant, företagshypotek i sin tur betyder att företaget tecknar in sina tillgångar som säkerhet vid lån av pengar. Om företaget ej skulle klara av att betala tillbaka lånet kan långivaren göra anspråk på dessa intecknade tillgångar och på så sätt kompenseras för utebliven återbetalning.

Vad är skötselborgen?2020-04-27T19:01:29+02:00

För aktiebolag finns möjligheten att ingå skötselborgen, även kallat ägarborgen, där bolagets ägare borgar med sina personliga tillgångar för bolagets skulder.

Hur får man lägst ränta på företagslån utan borgen?2020-04-27T18:59:49+02:00

Man jämför olika låneerbjudanden från flera olika banker, detta görs med fördel via en låneförmedlare. På så sätt slipper du onödigt många kreditupplysningar samt sparat tid. Ovan listar vi de låneförmedlare som vi anser bäst för företagslån 2020.

Vad bör man tänka på vid företagslån utan borgen?2020-04-27T18:57:32+02:00

Som låntagare bör man vara medveten om att få saker kommer gratis, det uteblivna borgensåtagandet kommer med all säkerhet kräva någon annan typ av säkerhet. Dessa lån tenderar även att ha något högre räntor och kostnader till följd av att risken ökar för banken.

Vad kräver långivaren istället för borgen?2020-04-27T18:49:36+02:00

Långivaren tenderar att ställa högre krav på företagets ekonomiska situation och/eller kräva andra former av säkerhet, oftast Företagshypotek eller skötselborgen.

Vad betyder personlig borgen?2020-04-27T18:46:49+02:00

Personlig borgen betyder att du som privatperson blir betalningsskyldig för hela kvarvarande lånebelopp utifall att företaget inte kan betala tillbaka lånet. Det är med andra ord en säkerhet för kreditgivaren och innebär en skyldighet för dig som privatperson.

Go to Top