Företagslån utan borgen 20222022-05-13T14:21:21+02:00

Företagslån utan borgen 2022

Att som småföretagare få ett företagslån utan borgen kan vara svårt, men det är inte omöjligt. På senare tid har det dykt upp fler och fler aktörer som nischat in sig på dessa typer av lån. Dessa kreditgivare är medvetna om det behovet som finns på marknaden bland nystartade bolag och småföretagare. Ett företagslån helt utan borgen innebär att företaget tar hela ansvaret för lånet och du som privatperson behöver ej ta över lånet om företaget skulle gå i konkurs.

Detta innebär såklart en relativt stor risk för lånegivaren, så långivare som erbjuder företagslån utan personlig borgen brukar begära andra typer av säkerheter . Var därför noga med att ta reda på vilken form av säkerhet en långivare kräver för lånet innan du ingår någon form av avtal.

Exempelvis kan det handla om “skötselborgen“, detta betyder att man som privatperson går in med vissa tillgångar som en form av säkerhet. Du är därför inte bunden till lånet med hela din ekonomi utan ett begränsat belopp. Det kan handla om utmätning av en båt eller bil som därmed kompenserar långivaren utifall att företaget ej kan betala tillbaka sina skulder.

Ett annat alternativ är så kallat “företagshypotek“, detta innebär att lånegivaren, vid en eventuell konkurs eller utmätning, erhåller särskild förmånsrätt till näringsidkarens lösa egendom förutsatt att denna hör till näringsverksamheten. Särskild förmånsrätt går nämligen före de oprioriterade fordringarna och i princip alltid före de allmänna förmånsrätterna.

Företagslån utan borgen blir allt vanligare

Vid ett företagslån med personlig borgen går en eller flera firmatecknare i god för att företagslånet kommer att betalas tillbaka. Skulle inte företaget betalar sin skuld så kommer borgensmannen/männen personligen ansvara för att återbetalningen sker. Driver du enskild firma eller handelsbolag åtar du dig automatiskt personlig borgen eftersom ditt bolag till skillnad från ett aktiebolag ej utgör en juridisk person. Det kanske säger sig själv, men anledningen till att kreditgivare ofta vill ha ett borgensåtagande i samband med företagslån är att de vill vara säkra på att lånet blir återbetalt även om företaget går i konkurs.

Fler och fler långivare har börjat erbjuda företagslån utan att kräva personlig borgen. De senaste åren har nämligen allt större vikt lagts vid företagens ekonomiska situation, där man ät intresserad av indikatorer så som nettoomsättning, skuldsättningsgrad och tillväxttakt. Dessa nyckeltal kan sedan användas för att göra en riskkalkyl. Ett företagslån utan personlig borgen kan dock innebära att räntekostnaderna blir högre, eftersom denna typ av lån innebär en större risk för långivaren. Det är därför viktigt att jämföra företagslån från flera olika långivare innan du ansöker. Vidare brukar lånegivare kräva alternativa säkerheter så som begränsad skötselborgen och/eller företagshypotek i samband med dessa lån.

Alternativa former av säkerhet

Vid företagslån utan borgen är det viktigt att läsa det finstilta. Med andra ord bör du du läsa på både om långivaren samt de villkor och krav du godkänner vid signering. Olika långivare erbjuder olika villkor och därmed är det viktigt att veta vad man ska leta efter när man jämför. I och med att långivaren inte kräver någon borgen, vilket är en säkerhet, kommer de med största sannolikhet kräva en annan säkerhet ofta skötselborgen eller förtagshypotek.

Skötselborgen 

För aktiebolag finns möjligheten att ingå skötselborgen, även kallat ägarborgen, där bolagets ägare borgar med sina personliga tillgångar för bolagets skulder. Detta liknar en personlig borgen men är begränsad till ett visst belopp till skillnad från vid en personlig borgen där den som borgar ett lån är fullständigt finansiellt betalningsansvarig. Detta används ofta då ett företag har lägre kreditbetyg eller vid företagslån till nystartat företag.

Företagshypotek

Ett företagshypotek, tidigare kallat företagsinteckning, är en inteckning av företagets tillgångar såsom inventarier, kundfordringar och varulager. I praktiken innebär detta att företaget kan teckna in sina tillgångar som säkerhet vid lån av pengar. Om företaget ej skulle klara av att betala tillbaka lånet kan långivaren göra anspråk på dessa intecknade tillgångar och på så sätt kompenseras för utebliven återbetalning.

Fördelar med företagshypotek (företagsinteckning) är att företaget erbjuds en avsevärt bättre ränta, samt villkor på lånet. Ni har även möjligheten att låna större summor till företaget då banken får en viss typ av garanti. Nackdelen med företagshypotek är såklart att banken kan kräva dina intecknade tillgångar vid utebliven betalning. En annan nackdel med inteckning av företaget, är det skatter och avgifter som tillkommer i och med att inteckningsbrevet ska uppföras och hämtas ut.

Exempelvis tillkommer något som kallas ”stämpelskatt” vid inteckning av företaget, detta är en skatt som krävs för du ska kunna hämta ut en företagsinteckning. Denna summa motsvarar 1% av inteckningen, en inteckning hos företaget på 200 000 kr leder därmed till 2000 kr i stämpelskatt.

Hitta företagslån utan borgen 2021

Med anledning av att kostnaden för lån utan borgen varierar mellan olika långivare bör man alltid jämföra lån. Detta görs med fördel med hjälp av en låneförmedlare. På så sätt slipper du samla på dig massa onödiga kreditupplysningar som påverkar din kreditvärdighet negativt. Via en låneförmedlare samsas långivarna nämligen om en enda kreditupplysning.

En annan fördel är att du slipper lägga tid och kraft på att jämföra olika bankers månadskostnader. Det finns flera låneförmedlare som jämför företagslån utan borgen, nedan har vi samlat de låneförmedlare vi anser vara bäst på marknaden när det kommer till att förmedla företagslån utan borgen 2020.

företagslån ränta
 • Belopp: 10 – 5.000 tkr
 • Offert från 21 långivare
 • Ofta pengarna samma dag
 • Trygg och stabil långivare
CapitalBox
 • Belopp: 20 – 3.500 tkr

 • Snabbt – ansök på några minuter

 • Flexibelt – anpassa återbetalningstiden

 • Inga dolda avgifter

 • Belopp: 50 – 2.000 tkr
 • Endast 1st UC
 • Svar inom 24h
 • Gratis tjänst

FAQ – Företagslån utan borgen

Vi vet att det inte är helt lätt när det kommer till de olika villkor och regler som kommer med ett företagslån utan borgen. Kanske är många av begreppen nya eller okända för dig som läser, därför har vi samlat de vanligaste frågorna som brukar dyka upp gällande företagslån utan borgen.

Vad är företagshypotek2020-04-27T19:04:00+02:00

Hypotek är ett gammalt grekiskt ord för pant, företagshypotek i sin tur betyder att företaget tecknar in sina tillgångar som säkerhet vid lån av pengar. Om företaget ej skulle klara av att betala tillbaka lånet kan långivaren göra anspråk på dessa intecknade tillgångar och på så sätt kompenseras för utebliven återbetalning.

Vad är skötselborgen?2020-04-27T19:01:29+02:00

För aktiebolag finns möjligheten att ingå skötselborgen, även kallat ägarborgen, där bolagets ägare borgar med sina personliga tillgångar för bolagets skulder.

Hur får man lägst ränta på företagslån utan borgen?2020-04-27T18:59:49+02:00

Man jämför olika låneerbjudanden från flera olika banker, detta görs med fördel via en låneförmedlare. På så sätt slipper du onödigt många kreditupplysningar samt sparat tid. Ovan listar vi de låneförmedlare som vi anser bäst för företagslån 2020.

Vad bör man tänka på vid företagslån utan borgen?2020-04-27T18:57:32+02:00

Som låntagare bör man vara medveten om att få saker kommer gratis, det uteblivna borgensåtagandet kommer med all säkerhet kräva någon annan typ av säkerhet. Dessa lån tenderar även att ha något högre räntor och kostnader till följd av att risken ökar för banken.

Vad kräver långivaren istället för borgen?2020-04-27T18:49:36+02:00

Långivaren tenderar att ställa högre krav på företagets ekonomiska situation och/eller kräva andra former av säkerhet, oftast Företagshypotek eller skötselborgen.

Vad betyder personlig borgen?2020-04-27T18:46:49+02:00

Personlig borgen betyder att du som privatperson blir betalningsskyldig för hela kvarvarande lånebelopp utifall att företaget inte kan betala tillbaka lånet. Det är med andra ord en säkerhet för kreditgivaren och innebär en skyldighet för dig som privatperson.

Go to Top